Radon

RADON i bolighus – et stort helseproblem!

Har du sjekket din bolig?

Fra 1. januar 2014 måtte alle utleieboliger ha oppfylt kravene til radon i ny strålevernforskrift. – Det er langt på overtid så derfor må folk virkelig skynde seg for å få målt denne sesongen, sier Jon Sørby i Vaktmester Consult AS i Askim. – Alle utleieboliger må oppfylle de kravene på 100 Becquerel (Bq/m3) som er satt, og dette er eiers ansvar.

Helst skal man under 100 Bq/m3, men hvis man har gjort tiltak og ikke kommer under, så må verdiene ikke overstige 200 Bq/m3, forklarer Jon Sørby i Vaktmester Consult AS.
Av ulike tiltak som kan gjøres, er å øke ventilasjonen, tette sprekker i grunnmuren eller installere et radon sug under huset, som pumper radongassen ut.
Fakta om radon:

Radon er en usynlig og luktfri, radioaktiv gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
300 lungekreftdødsfall årlig i Norge:

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger.
Hvorfor er radon farlig?

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden.
Måling av radon:

Å måle radon med sporfilm er en enkel og grei metode. Målingen skjer i vinterhalvåret. Vi avtaler hvor mange sporfilmer du trenger. Disse kan sendes deg i posten, og du gjennomfører målingen enkelt selv. Du setter normalt ut 2 til 4 stk. sporfilmer i oppholdsrom (også i soverom). Etter en måleperiode på 2 måneder sender du boksene med et ferdig utfylt skjema til et laboratorie. Når laboratorieanalysen er ferdig vil Vaktmester Consult ta kontakt med deg.

Hva er randongass?

Dersom du ikke har gjort verken målinger eller eventuelle utbedringer,
kan du i ytterste konsekvens risikere anmeldelse.

Strålevernet jobber med å få på plass en tilsynsordning som skal kontrollere at du og jeg følger lovverket. – Dette skal ikke bli noen død bestemmelse, men den skal aktivt følges opp, sier Bård Olsen, rådgiver i seksjon for miljø og atomsikkerhet i Statens strålevern.

Ta kontakt med oss i dag!