Innvendig renhold

Trenger du daglig renhold?

De fleste av våre faste oppdrag ligger innen kategorien «Daglig renhold», riktig renhold satt i system. Sammen med kunden finner vi frem til en arbeidsplan som er skreddersydd de behovene kunden har.

Dette skaper trivsel, og forlenger levetiden på inventar og bygninger. Samtidig reduseres den totale vedlikeholds-kostnaden. Med riktige renholdsmetoder og frekvenser, kommer vi frem til et optimalt og økonomisk riktig opplegg.

Vi kommer gjerne til deg på en GRATIS befaring!

Oppskuring og boning

Med en jevnlig overflatebehandling av de harde gulvbeleggene i bedriften din, sliter du på polishen isteden for å slite på selve gulvbelegget. Det er en lønnsom investering som forlenger beleggets levetid.

For å bevare glansen i gulvene er det viktig med et renhold som er tilpasset hver enkel gulvtype, og dets overflatebehandling. På gulvbelegg av vinyl og linoleum utfører vi opp skuring, boning og polering.

Ved oppskuring bruker vi et alkalisk middel og skuremaskin med pads for å fjerne all gammel boning. Deretter skyller vi gulvet og nøytraliserer. Når gulvet er helt rent og tørt, legger vi på boning i flere lag. Det er mange ting å passe på ved en behandling som denne.

Bla. må vi passe på at:

  • gulvet er grundig skyllet med rent vann, (måles med pH strips)
  • at all boning er grundig fjernet
  • gulvets tørketid er vesentlig for et godt resultat. Dette gjelder spesielt for linoleum.

Polering:

Ved polering av gulv bruker vi high-speed maskin med pads for å polere opp boningen. Dette gjøres for å holde boningen blank og fin. I noen tilfeller bør man skure opp (toppskure) de mest trafikkerte områdene før poleringen.

Ta kontakt med oss i dag!